Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe – Stowarzyszenie Polskich Autorow, Dziennikarzy i Tlumaczy w Europie – POLISH ASSOCIATION OF AUTHORS, JOURNALISTS AND TRANSLATORS IN EUROPE -POLNISCHER AUTOREN, JOURNALISTEN UND ÜBERSETZER VERBAND IN EUROPA – ПОЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АВТОРОВ, ЖУРНАЛИСТОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ В ЕВРОПЕ

Komunikat Prezesa APAJTE w imieniu zarzadu

Informujemy że,w myśl Uchwaly Zarzadu podjçtej w dniu 21 listopada 2011 roku, art VII Statutu APAJTE, Pan Stanislaw Gaczol przyjąl wiadomość o utracie czlonkowstwa APAJTE, w dniu 29 listopada br.

W konsekwencji utraty czlonkowstwa, Pan Stanislaw Gaczol nie posiada najmniejszych uprawnień do dzialań takich jak:
• wystçpowanie publicznie w imieniu APAJTE
• używanie nazwy i logo APAJTE do realizacji własnych celów
• korzystania z bazy danych dotyczących czlonków stowarzyszenia APAJTE
• rekrutacji nowych czlonkow proponując im karty czlonkowskie APAJTE

Powyżej wymienione działania prowadzą do odpowiedzialności karnej

Archiwum

%d blogerów lubi to: