Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe – Stowarzyszenie Polskich Autorow, Dziennikarzy i Tlumaczy w Europie – POLISH ASSOCIATION OF AUTHORS, JOURNALISTS AND TRANSLATORS IN EUROPE -POLNISCHER AUTOREN, JOURNALISTEN UND ÜBERSETZER VERBAND IN EUROPA – ПОЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АВТОРОВ, ЖУРНАЛИСТОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ В ЕВРОПЕ

«Miroslawa Niewinska – zaproszenie na wieczorek literacki w Augustowie

aout 22_Zaproszenie ma spotkanie z p. Mirosławą Niewińska

Archiwum